KALİTE

KALTE

  • Tüm süreçlerde, müterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karlayan bir anlay içinde güvenilir ve aranan firma olmay,
  • Maliyetleri düürmek ve karll arttrmak için teknolojik gelimeleri yakndan takip etmeyi ve uygulamay,
  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalanlarn daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kiiler haline gelmeleri için ekip çalmasna önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
  • Tüm çalanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi,
  • Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayal bir ibirlii içinde olmay,
  • Firmamzn ve Türkiye’nin adn dünyaya daha çok duyurmak amacna hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dna tamak,
  • En uygun, en doru ve en ekonomik çözümleri en hzl biçimde üreterek daha sonra ortaya çkabilecek uygunsuzluklarn önüne geçmeyi,
  • Balanan her projeyi zamannda,en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe snrlar içinde eksiksiz tamamlamay,
  • çinde bulunduumuz topluma ve çevreye saygl, örnek bir kurulu olmay, ve hacmini sürekli gelitirerek, ülke ekonomisine katkda bulunmay